hehasara.com เฟอร์นิเจอร์มีตำหนิ

โดย มนตรี เรืองสอน
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กาลครั้งหนึ่ง ลูกค้าเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ดูหาชิ้นโน้นชิ้นนี้ ต่างก็มีตำหนิ เจ้าของร้านจึงบอกว่า ไม้จริง เกือบทั้งหมด มีตำหนิทั้งนั้น มีแต่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุเลียนแบบไม้เท่านั้น ที่ไม่มีตำหนิให้เห็น ขนาดเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดหรือไม้เลียนแบบอื่น ๆ ยังออกแบบให้ลวดลายมีตำหนิ เลียนแบบไม้จริง

มาเทียบเคียงดู การที่สิ่งต่าง ๆ มีตำหนิบ้าง มีที่เราไม่ชอบใจปนมาบ้าง ก็ดีอย่าง เพราะนั่นแสดงถึงความเป็นธรรมชาติ เป็นของจริง เป็นกันเอง เข้าถึงได้

แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ตำหนิเต็มไปหมด ผุพัง ใช้การไม่ได้ ลูกค้าคงไม่ซื้อนะ ว่าไหม?

 
© Hehasara.com